Saapuminen:
Lähtö:
Hae huoneet ja hinnat

KIILA-kuntoutus

KIILA -kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn parantaminen ja tukeminen sekä työelämässä pysyminen. Yhdessä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa luodaan käsitys kuntoutujan tilanteesta ja sovitaan kunkin toimijatahon vastuualueet, roolit ja tehtävät. Työnantaja ja työterveyshuolto ovat mukana mm. yksilöllisissä käyntikerroissa ja kurssin aikana järjestettävässä yhteistyökokouksessa. KIILA- kuntoutus voi olla työpaikka- tai ammattialakohtainen, alueellinen tai valtakunnallinen.

Kenelle?

Työssä oleville alle 67- vuotiaille, vakituisessa tai määräaikaisessa, toistuvassa työsuhteessa oleville. Myös yrittäjille. Työkykyäsi heikentää sairaus ja sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. Kuntoutustarpeesi- ja mahdollisuutesi on selvitetty työpaikalla, työterveyshuollossa tai julkisessa/yksityisessä terveydenhuollossa, mutta heidän toimenpiteensä eivät ole olleet riittäviä. Koet itse tarvitsevasi tukea ja haluat tehdä muutoksia.

Kuntoutuksen sisältö:

Kuntoutusperusteen määrittää henkilön ajankohtainen yksilöllinen kuntoutustarve. 

Kuntoutuksen pituus ja sisältö muodostuvat kuntoutujan tilanteen arvioinnista, ryhmäjaksoista ja yksilöllisistä osista sekä päätösosasta. Kokonaiskesto on noin 18 vuorokautta, jotka toteutuvat 1- 1,5 vuoden aikana. Kuntoutus koostuu pääasiassa:

  • 10 – 13 ryhmämuotoista avovuorokautta Imatran Kylpylässä (majoitusmahdollisuus)
  • 1 yksilöllinen avopäivä
  • 2 – 4 yksilöllistä käyntikertaa joko työpaikalla tai Imatran Kylpylässä

Sisältö koostuu ammatillisesta- ja terveysteemasta. Niissä paneudutaan terveyden edistämiseen (mm. terveysriskit, ravinto, nukkuminen, mieliala), työssä jaksamisen haasteisiin ja elämänhallinnan vahvistamiseen. Aiheet tuodaan lähelle kuntoutujan työtä, työympäristöä ja elämäntilannetta.

Imatran Kylpylän Kiila –työryhmään kuuluu erikoislääkäri, työpsykologi, fysioterapeutti ja työelämän asiantuntija. Erityistyöntekijöinä kurssilla mukana on työfysioterapeutti, työterveyshoitaja, ravitsemusterapeutti ja toimintaterapeutti. Kuntoutus sisältää yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia sekä ryhmämuotoista keskustelu- ja ryhmätoimintaa.

Ryhmämuotoisiin jaksoihin osallistuu 8 kuntoutujaa.

Kurssille hakeutuminen ja kuntoutusraha

Kurssille hakeudutaan työterveyshuollon, julkisen tai yksityisen terveydenhuollon kautta. Kela tekee päätöksen kuntoutuksesta. Kuntoutus on kuntoutujalle maksuton. Kuntoutuspäiviltä voi hakea kelasta kuntoutusrahaa . Lue lisää KIILA-kuntoutuksesta .