Saapuminen:
Lähtö:
Hae huoneet ja hinnat

KIILA-kuntoutus

KIILA -kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn parantaminen ja tukeminen sekä työelämässä pysyminen. Yhdessä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa luodaan käsitys kuntoutujan tilanteesta ja sovitaan kunkin toimijatahon vastuualueet, roolit ja tehtävät. Työnantaja ja työterveyshuolto ovat mukana mm. yksilöllisissä käyntikerroissa ja kurssin aikana järjestettävässä yhteistyökokouksessa. KIILA- kuntoutus voi olla työpaikka- tai ammattialakohtainen, alueellinen tai valtakunnallinen.

Kenelle?

Työssä oleville alle 67- vuotiaille, vakituisessa tai määräaikaisessa, toistuvassa työsuhteessa oleville. Myös yrittäjille. Työkykyäsi heikentää sairaus ja sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen. Kuntoutustarpeesi- ja mahdollisuutesi on selvitetty työpaikalla, työterveyshuollossa tai julkisessa/yksityisessä terveydenhuollossa, mutta heidän toimenpiteensä eivät ole olleet riittäviä. Koet itse tarvitsevasi tukea ja haluat tehdä muutoksia.

Kuntoutuksen sisältö:

Kuntoutusperusteen määrittää henkilön ajankohtainen yksilöllinen kuntoutustarve. 

Kuntoutuksen kokonaiskesto on noin 18 vuorokautta, jotka toteutuvat 1- 1,5 vuoden aikana. Kuntoutus toteutetaan ryhmätoimintana, mutta se suunnitellaan yksilöllisesti. Kuntoutuskokonaisuus muodostuu seuraavista:

  • kuntoutujan tilanteen arviointi: asiantuntijan käyntikerta kuntoutujan työpaikalla ja avopäivä Imatran Kylpylässä
  • 10 – 13 ryhmämuotoista avovuorokautta Imatran Kylpylässä (majoitusmahdollisuus)
  • 0 – 2 yksilöllistä käyntikertaa joko työpaikalla tai Imatran Kylpylässä
  • Päätösosa, yksi käyntikerta ryhmäjaksojen jälkeen

Sisältö koostuu ammatillisesta- ja terveysteemasta. Niissä paneudutaan terveyden edistämiseen (mm. terveysriskit, ravinto, nukkuminen, mieliala), työssä jaksamisen haasteisiin ja elämänhallinnan vahvistamiseen. Aiheet tuodaan lähelle kuntoutujan työtä, työympäristöä ja elämäntilannetta.

Imatran Kylpylän Kiila –työryhmään kuuluu erikoislääkäri, työpsykologi, fysioterapeutti ja työelämän asiantuntija. Erityistyöntekijöinä kurssilla mukana on työfysioterapeutti, työterveyshoitaja, ravitsemusterapeutti ja toimintaterapeutti. Kuntoutus sisältää yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia sekä ryhmämuotoista keskustelu- ja ryhmätoimintaa.

Ryhmämuotoisiin jaksoihin osallistuu 8 kuntoutujaa.

Kurssille hakeutuminen ja kuntoutusraha

Kurssille hakeudutaan työterveyshuollon, julkisen tai yksityisen terveydenhuollon kautta. Kela tekee päätöksen kuntoutuksesta. Kuntoutus on kuntoutujalle maksuton. Kuntoutuspäiviltä voi hakea kelasta kuntoutusrahaa . Lue lisää KIILA-kuntoutuksesta .