Saapuminen:
Lähtö:
Hae huoneet ja hinnat

TULES-kurssit

KENELLE?

Kursseja on sekä työelämässä oleville että työelämästä poissaoleville. Kurssin tavoitteena on fyysisen kunnon, elämänhallinnan, henkisen hyvinvoinnin paraneminen ja työssä selviytymiskeinojen löytäminen, terveiden elämäntapojen sekä itsehoitokeinojen omaksuminen. 

Tules-kurssi sopii henkilölle

  • jolla on diagnosoitu sairaus ja tules -oireilu on kestänyt yli 3 kuukautta
  • jolle on tehty terveydenhuollossa tarpeellisiksi katsotut tutkimukset
  • joka tarvitsee aktivoivaa ryhmäkuntoutusta, toiminnallista harjoittelua ja hyötyy ryhmässä toimimisesta 
  • jolla työ- ja toimintakyvyn heikkeneminen vaikeuttaa selviytymistä työssä, opiskelussa ja muissa arkipäivän toimissa 
  • jolla työ voi aiheuttaa fyysistä ylikuormitusta, ergonomisia ongelmia ja oireisiin liittyvää psyykkistä rasitusta 
  • joka on motivoitunut työ- ja toimintakykynsä parantamiseen, työssä selviytymiseen sekä elämäntapamuutokseen.

KUNTOUTUSKURSSIN PITUUS JA SISÄLTÖ

Kurssi toteutetaan laitosmuotoisena yhdeksän kuukauden aikana 5+5+5 vrk, kesto yhteensä 15 vrk.
Ohjelma sisältää ryhmämuotoista aktivoivaa toimintaa ja yksilöllisiä haastatteluja ja tutkimuksia. Aloitusjaksolla kartoitetaan kuntoutujan kanssa hänen yksilölliset tavoitteensa, joita seurataan kurssin aikana. Alussa on lääkärin, fysioterapeutin ja sairaanhoitajan haastattelut ja tarvittaessa muita yksilöllisen tarpeen mukaan tehtäviä haastatteluja. Kurssin aikana käsitellään eri teemoihin liittyviä asioita ja tehdään oireiden kannalta soveltuvia toiminnallisia harjoitteita. Kuntoutujat tekevät välitehtäviä jaksojen välisenä aikana, kuten fyysisiä ja liikunnallisia harjoitteita.

HAKEMINEN KURSSILLE

Hakeudu omalle työterveyslääkärille tai terveyskeskuslääkärille, koska tarvitset lääkärin B-lausunnon. Täytä Kelan hakemuslomake KU 132 . Toimita lomake ja lääkärin B-lausunto Kelan toimistoon. Kela tekee päätöksen kuntoutuksesta. Kuntoutus on sinulle maksuton. Kuntoutuspäiviltä voit hakea Kelasta kuntoutusrahaa .