Saapuminen:
Lähtö:
Hae huoneet ja hinnat

Kuntoremontit

Hyvinvoiva työntekijä on yrityksen tärkein voimavara. Mietitkö, miten työntekijät saadaan jaksamaan paremmin ja huolehtimaan kunnostaan? Entä sairauspoissaolot vähenemään ja yhteishenki vahvistumaan? Kuntoremontti on varhaiskuntoutusta, joka ylläpitää henkilöstön työkykyä ja tukee työssä jaksamista. Tavoitteena on tuoda arkeen pysyviä muutoksia: edistää terveyttä ja työkykyä motivoimalla terveellisiin elämäntapoihin, säännölliseen liikuntaan sekä itsestä huolehtimiseen.

KENELLE?

Imatran Kylpylä järjestää työpaikkakohtaisia kuntoremonttikursseja. Kuntoremontin tavoitteet ja sisältö suunnitellaan yhdessä työnantajan ja yrityksen oman työterveyshuollon kanssa. Yritys valitsee osallistujat, yleensä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Lääkärin B-lausuntoa ei tarvita. 

KUNTOREMONTTIKURSSIN SISÄLTÖ

Yleisimmin kuntoremontti sisältää:

  • kuntotestaus
  • terveydentilan kartoitus
  • asiantuntijaluennot
  • monipuolinen liikuntaohjelma

Kuntoremonttiin liittyvät teemat nousevat työpaikan, työntekijöiden ja työterveyshuollon havaitsemista tarpeista ja niitä käsitellään luennoilla, toiminnallisissa harjoituksissa sekä ryhmäkeskusteluissa. Käsiteltäviä teemoja ovat lisäksi ravintoon, terveyteen ja terveysriskeihin sekä työhön ja työympäristöön liittyvät tekijät ja kurssilaisten tarpeista lähtevät teemat. Kuntoremontin aikana tutustutaan erilaisiin liikuntamuotoihin ja arkiliikunnan mahdollisuuksiin sekä saadaan tietoa omasta kehosta ja kunnosta.

KUNTOREMONTTIKURSSIN TOTEUTUS

Kuntoremonttien kesto vaihtelee kahdesta kuuteen vuorokauteen jakautuen yhteen tai useampaan jaksoon. Yleisimmin kuntoremontti on pituudeltaan viisi päivää ja seurantajakso kaksi päivää.

Kela maksaa kurssien ajalta kurssilaiselle toimeentuloturvana kuntoutusrahaa silloin, kun työterveyshuolto on tehnyt osallistujille kuntoutuspäätökset. Mikäli kurssin ajalta maksetaan palkka, Kela voi maksaa kuntoutusrahan työnantajalle. Kulut ovat vähennyskelpoisia. Työnantaja itse päättää, minkä osan kurssimaksusta maksaa ja kuinka suureksi jää työntekijän omavastuuosuus.