PHT

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen järjestö. PHT kannustaa mahdollisimman monia työikäisiä ja heidän perheitään hyvinvointitoiminnan pariin; Innostaa heitä arkiliikuntaan, muuttamaan elintapojaan pysyvästi terveellisemmiksi, jotta he jaksaisivat paremmin. Toiminta alkoi vuonna 2012. Hyvinvointitoiminnan mahdollistaa vuotuinen RAY:n avustus.