Saapuminen:
Lähtö:
Hae huoneet ja hinnat

KIILA-kuntoutus

KIILA -kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työkyvyn parantaminen ja tukeminen sekä työelämässä pysyminen. Kuntoutuksessa arvioidaan monipuolisesti kuntoutujan kuntoutustarvetta, siihen johtaneita syitä, kuntoutujan nykyistä työnhallintaa ja mahdollisuuksia parantaa sitä. Alusta alkaen tehdään tiivistä yhteistyötä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa. He ovat mukana mm. yksilöllisissä käyntikerroissa ja kurssin aikana järjestettävässä yhteistyökokouksessa. Kuntoutujan omalla motivaatiolla ja aktiivisella roolilla on tärkeä merkitys. Kohderyhmänä ovat työssä olevat alle 67-vuotiaat henkilöt, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai jotka työskentelevät määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa. Tämä käsittää myös yrittäjät.

Kuntoutuksen sisältö:

Kuntoutusperusteen määrittää henkilön ajankohtainen yksilöllinen kuntoutustarve. 

Kuntoutus sisältää:

  • 10 – 13 ryhmämuotoista avovuorokautta Imatran Kylpylässä (majoitusmahdollisuus)
  • 1 yksilöllinen avopäivä
  • 2 – 4 yksilöllistä käyntikertaa joko työpaikalla tai Imatran Kylpylässä

Kurssin kokonaiskesto on 1 – 1.5 vuotta. Imatran Kylpylän Kiila –työryhmään kuuluu erikoislääkäri, työpsykologi, fysioterapeutti ja työelämän asiantuntija. Erityistyöntekijöinä kurssilla mukana on työfysioterapeutti, työterveyshoitaja, ravitsemusterapeutti ja toimintaterapeutti. Kuntoutus sisältää yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia sekä ryhmämuotoista keskustelu- ja ryhmätoimintaa. Sisältö muodostuu terveys- ja ammatillisesta teemasta. Ammatillisen teeman sisällössä käsitellään mm. työn muutoksia, vaatimuksia, nykytilaa ja sujumista sekä yksilön kuormittumista, voimavaroja ja palautumista. Terveysteemana käsitellään mm. terveysriskejä, ravitsemusta, nukkumista, mielialaa, liikuntaa ja kuntoutujan elämäntilannetta.

Kurssille hakeutuminen ja kuntoutusraha

Kurssille hakeudutaan työterveyshuollon, julkisen tai yksityisen terveydenhuollon kautta. Kela tekee päätöksen kuntoutuksesta. Kuntoutus on kuntoutujalle maksuton. Kuntoutuspäiviltä voi hakea kelasta kuntoutusrahaa . Lue lisää KIILA-kuntoutuksesta .