Maksuton IKKU-kuntoutus

Imatran Kylpylässä järjestettävät IKKU-kuntoutuskurssit on tarkoitettu työelämästä poissaoleville yli 68-vuotiaille kotona tai palvelutalossa asuville monisairaille henkilöille, joille sairauksista aiheutuu kuntoutuksen tarve. IKKU-kuntoutuksen tavoitteena on tarjota ikääntyneelle mahdollisuus omatoimisuuden ja aktiivisuuden lisääntymiseen. Kurssilla omaksuttujen asioiden avulla saadaan lisää puhtia arjen toimintoihin.

Voit olla oikeutettu IKKU-kuntoutukseen, jos olet

  • yli 68-vuotias ja pois työelämästä 
  • sairautesi aiheuttavat kurssimuotoisen kuntoutuksen tarpeen ja toimintakykysi mahdollistaa ryhmämuotoiseen kuntoutukseen osallistumisen
  • sinulle vuoden sisällä tehdyn muistitestin (MMSE) tulos on yli 24 pistettä
  • sinulla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä pystyäksesi osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen ja liikkumaan kylpylän tiloissa ilman avustamisen tarvetta

Vuonna 2020 Imatran Kylpylässä järjestetään seitsemän IKKU-kuntoutuskurssia. 

Lue lisää.