Kuntoremontit

Hyvinvoiva työntekijä on yrityksen tärkein voimavara. Mietitkö, miten työntekijät saadaan jaksamaan paremmin ja huolehtimaan kunnostaan? Entä sairauspoissaolot vähenemään ja yhteishenki vahvistumaan? Kuntoremontti on varhaiskuntoutusta, joka ylläpitää henkilöstön työkykyä ja tukee työssä jaksamista. 

Kuntoremontin tavoitteena on tuoda arkeen pysyviä muutoksia: edistää terveyttä ja työkykyä motivoimalla terveellisiin elämäntapoihin, säännölliseen liikuntaan sekä itsestä huolehtimiseen. Keskiössä on myös henkilöstön työkyvyn tukeminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lue lisää kuntoremonteista.