Vastuullisuus

Imatran Kylpylä on merkittävä matkailuyritys ja toimija Etelä-Karjalassa ja Imatralla. Laajan asiakaskuntamme kautta toimintamme vaikutukset ja vastuulliset tavoitteemme heijastuvat koko Suomeen ja valtakunnan rajojen ulkopuolellekin. Vastuullinen toiminta ja kestävä kehitys ovat luontainen osa yritysstrategiaamme, ja asiakaskunnan vastuullisuustoiveitten lisääntyessä myös uusi mahdollisuus ja kilpailutekijä. Haluamme tarjota vieraillemme palvelukokemuksen, jossa kestävä kehitys on osa päivittäistä elämää.

Olemme sitoutuneita ehkäisemään ja vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia ja asetamme vuosittain itsellemme uusia tavoitteita. Työ on pitkäjänteistä. Etenemme vuoroin pienin, vuoroin suurin askelin, tavoitteenamme laajentaa kestävää kehitystä tukevaa toimintaa ja lisätä tietoisuutta vastuullisuudesta myös sidosryhmissämme ja asiakkaittemme keskuudessa. Vastuullisuustyömme keskeiset näkökulmat ovat ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus.

Vastuullisuustyöstämme ja tavoitteestamme sen jatkuvasta parantamisesta kertoo meille myönnetty Green Key -sertifikaatti.
Green Key -sertifikaatin saanut yritys on todennetusti vastuullisuuden edelläkävijä. Sertifikaatti perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja sen vaatimukset ylittävät lain ja säädösten perustason.