Väärinkäytösepäilyistä ilmoittaminen Kerro Meille -kanavalla

Whistleblowing -menettelyssä on kyse siitä, että väärinkäytösepäilyjä, rikkomuksia tai sääntelyn vastaista toimintaa havaitsevat voivat ilmoittaa yritykselle huolenaiheestaan tai luottamuksellisesti. Anonyymin ilmoitusmahdollisuuden tarkoituksena on suojella yritystä, työntekijöitä ja sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiä. Otamme Imatran Kylpylässä väärinkäytösepäilyt vakavasti ja haluamme tarjota helpon sekä luottamuksellisen kanavan niiden esiintuomiseen.

Mistä tapauksista minun tulisi ilmoittaa ja mitä kautta?

Meillä kaikilla on vastuu rehellisestä liiketoiminnasta. Toivomme, että kerrot meille jos havaitset tai epäilet jotain väärinkäytöstä, esimerkiksi lahjontaa, kilpailuoikeuden vastaista toimintaa, henkilökuntamme epärehellistä tai laitonta toimintaa, palveluissamme käyttämiemme alihankkijoiden laitonta toimintaa, tai mitä tahansa muuta, jonka arvelet rikkovan lakia, eettisiä ohjeita tai toimintaohjeitamme.

Kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen Kerro meille -kanavan kautta. Imatran kylpylän työntekijöiden on mahdollista ilmoittaa paitsi tämän kanavan kautta, myös suoraan esimiehelle tai työsuojeluvaltuutetulle. Ilmoitus voi olla täysin nimetön. Ilmoittajan ei tarvitse kyetä esittämään epäilyään todeksi, mutta ilmoitus tulee tietenkin jättää vain vilpittömässä mielessä.

Kerro Meille -kanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen. Sitä ei ole tarkoitettu asiakaspalautteen antamiseen ja reklamointiin tai henkilökohtaisten työsuhdeasioiden käsittelyyn. Sellaisia ei oteta käsiteltäväksi. Kerro Meille -kanavalla ei myöskään käsitellä ulkopuolisten tahojen Imatran Kylpylässä mahdollisesti tekemiä rikoksia tai rikosten epäilyä. Asiakaspalvelua koskevat palautteet voit jättää tänne 

Tee väärinkäytösilmoitus

 

Ilmoituksen käsittely ja luottamuksellisuus


Kerro Meille -kanava on anonyymi ja se perustuu suojattuun palveluun. Kanava on saatavana suomen kielellä. Kanavaan ei tallennu sellaisia tietoja, joiden perusteella viestin lähettäjä henkilö olisi mahdollista tunnistaa. Kanavaan tulleita ilmoituksia käsittelevät vain tätä varten nimetyt Imatran kylpylän johtoryhmän jäsenet. He käynnistävät tarvittavat selvitykset ja käsittely on luottamuksellista. Luottamuksellisuus pätee myös silloin kun ilmoittaja itse tuo henkilöllisyytensä esiin. Ilmoittajan suojaus koskee myös ilmoittajaa mahdollisesti avustavia henkilöitä, kuten työtovereita ja sukulaisia.

Ilmoittaja saa ilmoitusta tehdessään tapauskohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Kirjautumalla näiden avulla sivulle uudestaan, ilmoittaja voi jatkaa viestintää tapauksesta käsittelijän kanssa. Hän voi muun muassa antaa lisätietoja spontaanisti tai vastata käsittelijän mahdollisiin lisäkysymyksiin ja voi saada tietoa käsittelyn tilanteesta. Kaikki henkilötietoihin viittaava poistetaan järjestelmästä heti käsittelyn salliessa. Vaikka ilmoitus koskisi nimeltä mainittua henkilöä, tällaisella henkilöllä ei ole mitään tarkastusoikeutta tai pääsyä ilmoituksen tietoihin. Imatran Kylpylän tietosuojavastaava voi pyynnöstä tarkastaa tietojen lainmukaisuuden.

Tee väärinkäytösilmoitus