KIILA-kuntoutus

KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on

  • kuntoutujan työkyvyn parantaminen ja tukeminen
  • kuntoutujan työelämässä pysyminen

KIILA-kuntoutus perustuu toimiviin ratkaisuihin ja käytäntöihin, jotka liittyvät kuntoutujan työhön ja hänen terveytensä ja elämänhallintansa tukemiseen. Osa kuntoutuksesta tapahtuu ryhmässä samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kokemuksia hyödyntäen. Osa kuntoutuksesta on yksilöllistä ja painottuu kuntoutujan omiin tarpeisiin ja tavoitteisiin.

KIILA-kuntoutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa.Työnantaja ja työterveyshuolto ovat mukana mm. yksilöllisissä käyntikerroissa ja kurssin aikana järjestettävässä yhteistyökokouksessa. 

KIILA-kuntoutus voi olla työpaikka- tai ammattialakohtainen, alueellinen tai valtakunnallinen.

Lue lisää kenelle kuntoutus sopii ja kuntoutuksen sisällöstä. Lue myös ohjeet kuntoutukseen hakemisesta.